Samenwerking

Wij streven naar een multidisciplinaire samenwerking, dit komt tot uiting door regelmatig contact te zoeken met o.a. huisartsen, arbodiensten, (fysio)therapeuten, bedrijfsartsen en psychologen. 

Op dit moment hebben we een samenwerking met Bram Vitaal lopen. Dit is de arbodienstverlener in de regio FoodValley. Zij onderscheiden zich door persoonlijk, vertrouwd en grensverleggend attent te zijn.